Werken in een team van gedreven specialisten

Wij zoeken Anonimizers

Laat ze lekker schieten, die vacatures waarin gezocht wordt naar vijfpotige schapen, zelfstandige team players, sales ninja’s of vage tovenaars in alle soorten en maten. Anonimizer – spin off van Bolesian, het eerste AI bedrijf van Nederland en wijde omstreken – zoekt nieuwe medewerkers die mee willen bouwen aan het succes van Anonimizer. In het bijzonder zijn we momenteel op zoek naar:

We are looking for Anonimizers

Forget about the vacancies looking for five-legged sheep, independent team players, sales ninjas or vague wizards of all shapes and sizes. Anonimizer – spin off of Bolesian, the first AI company in the Netherlands and surrounding areas – is looking for new employees who want to contribute in making Anonimizer a success . In particular, we are currently looking for:

Sales-persoon

Met enkele jaren commerciële ervaring ben jij een waardevol lid van ons sales team. In afstemming met onze manager Business Development & Sales onderzoek je de behoeften in specifieke marktsegmenten en matcht deze met onze oplossingen en diensten. Namens Anonimizer ben jij het eerste contact met potentiële klanten. Samen met hen werk je toe naar een ‘ja’. Hierbij heb jij de leidende rol in de aankoop van onze diensten en sluit je de deal.

Sales person

With several years of commercial experience, you are a valuable member of our sales team. In coordination with our Business Development & Sales manager, you research the needs in specific market segments and match them with our solutions and services. On behalf of Anonimizer you are the first contact with potential customers. Together with them you work towards a ‘yes’. Here you have the leading role in the purchase of our services and you close the deal.

Marketing-persoon

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in marketing, sales en/of marketing-communicatie. Omdat je al een paar jaar ervaring hebt, durf je jezelf in alle eerlijkheid – en met een gezonde dosis opportunisme – een echte marketing professional te noemen. Je bent hands-on en je weet hoe je vraagstukken gestructureerd aan moet pakken. Je onderzoekt mogelijkheden en bedenkt en implementeert creatieve oplossingen waarmee Anonimizer impact kan maken.

Marketing person

You have a completed a college education in marketing, sales and/or marketing communication. Because you already have a few years of experience, in all honesty – and with a healthy dose of opportunism – you dare to call yourself a true marketing professional. You are hands-on and you know how to approach issues in a structured manner. You explore possibilities and devise and implement creative solutions with which Anonimizer can make an impact.

Wat maakt Anonimizer dé plek waar jij wil werken?

 • Anonimizer is een spin off van Bolesian, het eerst AI bedrijf van Nederland.
 • Door menselijke intelligentie te automatiseren, lossen wij problemen op waar de rest van de wereld zijn tanden op stuk bijt.
 • Wij helpen (overheids)organisaties om transparanter te werken met betere bescherming van de privacy van individuele burgers.
 • Ruimte voor de ontwikkeling van jouw vakmanschap: onderzoeken, ontdekken, experimenteren hoort er allemaal bij.
 • AI4Good staat hoog in ons vaandel. We focussen op ontwikkelingen die de wereld weer een stukje mooier maken.
 • Hier werken alleen maar fijne mensen (we hanteren een strikte ‘No Asshole’ policy).
 • Én je mag je eigen personeelsnummer kiezen (sorry, ’42’ is al vergeven).

Heb jij interesse om te werken bij de marktleider (lekker onbescheiden) in Artificial Intelligence? Laten we dan met elkaar kennismaken. Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar jobs@bolesian.com.  

What makes Anonimizer the place where you want to work?

 • Anonimizer is a spin off of Bolesian, the frist AI company of The Nederlands.
 • By automating human intelligence, we solve problems where the rest of the world fails.
 • We help (government) organizations to improve on transparency while offering better protection for the privacy of individual civilians.
 • Room for the development of your skills: research, discovery, experimentation is all part of it.
 • AI4Good is very important to us. We focus on developments that make the world a bit more beautiful again.
 • Really, only nice people work here (we have a strict ‘No Asshole’ policy).
 • And you can choose your own employee number (sorry, ’42’ has already been taken).

Are you interested in working for the market leader (enjoyably immodest) in Artificial Intelligence? Then let’s get to know each other. Please contact us by sending an email to jobs@bolesian.com.